top of page

Informacje dla lekarzy opiekujących się pacjentami z zaburzeniami rytmu serca

 W celu sprawnego i efektywnego zaplanowania leczenia pacjenta z zaburzeniami rytmu, na dole strony zamieściłem formularz zgłoszeniowy. Ma on za zadanie usystematyzowanie danych medycznych na temat arytmii i statusu klinicznego pacjenta. Wypełniony formularz lub spisane z niego informacje proszę wręczyć pacjentowi tak, aby mógł przynieść je ze sobą na wizytę. Informacje na temat miejsca, w którym możliwa jest konsultacja pacjenta znajdują się w zakładkach poszczególnych poradni na górze strony.  Jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie badań uzupełniających, istnieje możliwość wykonania ich w ramach jednej z wymienionych poradni. Zapraszam do współpracy.

 

Formularz zgłoszenia do zabiegu ablacji:

 

bottom of page