top of page

Poniżej zamieściłem odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jak wygląda zabieg ablacji?

 Ablacja odbywa się na sali zabiegowej. Pacjent w trakcie zabiegu leży nieruchomo. Po przygotowaniu pola zabiegowego (okolice pachwin, konieczne wygolenie tych okolic przed zabiegiem), operator znieczula miejsce wprowadzenia koszulek naczyniowych (to przez nie zostaną wprowadzone cewniki do serca). Następnie założone zostaną koszulki naczyniowe - w zależności od rodzaju arytmii ich ilość może się wahać od 1 do 5. Po wprowadzeniu cewników do serca wykonywane jest badanie elektrofizjologiczne polegające na różnych sposobach stymulowania serca. Następnie wykonywane jest mapowanie serca (w praktyce oznacza to poszukiwanie miejsca odpowiedzialnego za arytmię), po którym następuje ablacja. Słowo ablacja oznacza uszkodzenie tkanek - może być wykonywane prądem o częstotliwości radiowej (tkanki się rozgrzewają) lub poprzez zamrażanie (krioablacja). Na tym etapie pacjent zwykle otrzymuje dożylnie środek przeciwbólowy. Kolejnym etapem jest weryfikacja ablacji - badanie elektrofizjologiczne. Po zabiegu usuwane są cewniki i koszulki naczyniowe (nic nie jest zostawiane w środku). I teraz najtrudniejszy (wg większości pacjentów) etap - leżenie z opatrunkiem uciskowym. 

 

UWAGA: proszę z dużym dystansem traktować wpisy na forach internetowych, w których opisywane są sceny mrożące krew w żyłach, które rzekomo miały miejsce podczas zabiegu. Dementuję - nie jest to krwawa i sadystyczna procedura. 

 

Czy ablacja jest zabiegiem bolesnym?

 Czy ablacja jest bolesnym zabiegiem? Pojęcie bólu jest względne. Dla niektórych pacjentów bolesne jest już samo dotknięcie palcami w poszukiwaniu tętna, podczas gdy inni nie zgłaszają żadnych dolegliwości w trakcie całego zabiegu. Ukłucie igłą oraz uczucie rozpierania w trakcie znieczulania jest niewątpliwie niesympatycznym doznaniem, ale służy temu, żeby później nie bolało. Stymulacja serca nie jest bolesna, jednak niektóre jej elementy mogą poprzez szybki rytm serca sprawiać dyskomfort. Najważniejsze to pamiętać, że wszystkie takie zjawiska ( w tym wzbudzona arytmia) nie pozostaną niezauważone i dysponując cewnikami w sercu możemy je kontrolować. Tuż przed rozpoczęciem ablacji podawany jest dożylnie środek znieczulający, który w razie potrzeby zostanie podany ponownie. Wszystko po to, żeby nie bolało.

Jak długo trwa zabieg ablacji?

 Najlepsza odpowiedź na to pytanie jest dość przewrotna: tyle, ile będzie trzeba, żeby bezpiecznie i skutecznie przeprowadzić zabieg. Wynika to z tego, że każdy z nas jest inny i trudno zastosować jedną miarę do wszystkich. Tak samo różne są arytmie i techniki wykonywania zabiegu. Zazwyczaj od momentu pierwszego nakłucia do usunięcia cewników z serca mija od 30 minut do 3-4 godzin. Najważniejsze jest bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu - dlatego poświęcamy temu dokładnie tyle czasu ile będzie potrzebne.

Ile dni trwa pobyt w szpitalu i jak długo po zabiegu należy unikać wysiłku fizycznego?

 Długość pobytu w szpitalu zależy od rodzaju arytmii i zabiegu. Ablacja zwykle wiąże się z hospitalizacją trwającą od 2 do 4 dni. Zalecamy 2-4 tygodniowe ograniczenie aktywności fizycznej po zabiegu.

Czy ablacja jest zabiegiem bezpiecznym?

 Jak każda procedura medyczna ablacja wiąże się z pewnym ryzykiem. Ryzyko można podzielić na zależne od pacjenta i zależne od procedury. Jednym z najważniejszych warunków bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu jest współpraca pacjenta z personelem na sali zabiegowej. Przy zastosowaniu się do wszystkich zaleceń, zmniejsza się ryzyko powikłań niezależnych od procedury i operatora. Szczegółowy opis możliwych powikłań znajduje się w zgodzie pacjenta na zabieg ablacji zamieszczonej na dole strony. Zawsze szczegółowo poruszam temat możliwych powikłań podczas rozmowy z pacjentem. Kieruję się zasadą, że metoda leczenia nie może wiązać się z większym ryzykiem niż choroba. Dlatego proponuję wizytę kwalifikacyjną do zabiegu, podczas której indywidualnie oceniam ryzyko i potencjalne korzyści zdrowotne dla pacjenta.

Jakie dokumenty należy zabrać na wizytę kwalifikacyjną?

 Na wizytę należy zabrać dostępną dokumentację medyczną, a w szczególności: wyniki echo serca, zapisy EKG, zapisy monitorowania EKG metodą Holtera, wyniki badań krwi, listę przyjmowanych leków i karty wypisowe ze szpitali. Dostępna dokumentacja z przeszłości pozwoli na szybsze i pewniejsze zdiagnozowanie arytmii i dobór odpowiedniej metody jej leczenia. Jeżeli taka dokumentacja jest niedostępna, istnieje możliwość wykonania badań i zaplanowanie dalszego postępowania na podstawie ich wyników. W przypadku wizyty w ramach ubezpieczenia zdrowotnego konieczne jest również ważne skierowanie.

Przykładowa zgoda na zabieg oraz informacja dla pacjenta:

 

bottom of page