top of page

Moja praca

Adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2007r)

W ramach Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kieruję pracami Zespołu Ablacyjnego

DSC01223.jpg

Współpraca z Kliniką Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM

Współpraca z Zespołem Kliniki prowadzonej przez Prof. Bożenę Werner w zakresie zabiegowego leczenia zaburzeń rytmu 

u dzieci. 

Materiał informacyjny WUM

Droga zawodowa

Studia: I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie 1996-2002r.

 

Studia doktoranckie: Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Katedra i Klinika Kardiologii 2003-2007r.

 

Doktorat: 

„Skuteczność profilaktyki antyarytmicznej u pacjentów po zabiegu ablacji z powodu napadowego migotania przedsionków.”

I Wydział Lekarski WUM, 2012r.

Habilitacja:

„Migotanie przedsionków: czynniki ryzyka, prewencja powikłań zakrzepowo-zatorowych, rokowanie odległe”.

Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2023r.

 

Specjalizacje: 

Choroby wewnętrzne (2005-2011r.): Specjalista chorób wewnętrznych

Kardiologia (2012-2015r.): Specjalista kardiolog 

Certyfikat Indywidualny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - Ekspert elektrofizjologii

Certyfikat Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca (EHRA) - EHRA Electrophysiology Specialist

Członkostwo

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology); ESC Fellow;

 

Sekcja Rytmu Serca PTK, Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK, Sekcja Kardiologii Dziecięcej PTK

European Heart Rhythm Association 

Pediatric and Congenital Electrophysiology Society (PACES)

Działalność szkoleniowa

Dyrektor kursu Comprehensive Atrial Fibrillation Mastery European Surgical Institute Hamburg-Norderstedt

 

Proktor w europejskim projekcie szkoleniowym Atrial Fibrillation Learning Journey

Wykładowca Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej - program dydaktyczny pod patronatem Sekcji Rytmu Serca PTK

Koordynator merytoryczny inicjatywy EP-Fans

 

Staże i szkolenia

European Surgical Institute Hamburg-Norderstedt, Niemcy: 2003, 2004, 2010, 2011r.

 

Policlinico San Donato Mediolan, Włochy (dr R.Cappato): 2004r. 

 

Amsterdam Academic Medical Centre, Holandia (dr TA. Simmers): 2004r.

 

San Raffaele University Hospital, Włochy (dr C. Pappone): 2005r. 

San Raffaele University Hospital, Włochy (dr P. della Bella) 2011r.

           

Asklepios Klinik St. Georg Hamburg, Niemcy (Prof. K.H. Kuck): 2008r.

           

Main Line Health Heart Center Filadelfia, USA (Prof. P. Kowey): 2008r.

           

AZ Sint-Jan Hospital Brugia, Belgia (Prof. M. Duytschaever): 2009r.

           

Heart Center Lipsk, Niemcy: 2012r. 

Clinic de Barclona, Hiszpania (Dr A.Berruezo): 2016r.

Karolinska Institute, Szwecja (Prof. Mats Jensen-Urstad): 2016r.

San Raffaele University Hospital, Włochy (dr P. della Bella) 2017r.

CCB im Markus-Krankenhaus, Frankfurt, Niemcy (Prof. J.Chun) 2022r.

Heart Rhythm Dpt Clinique Pasteur Toulouse, Francja (Prof. S.Boveda) 2022r. 

bottom of page