top of page

Informacje dla rodziców małych pacjentów

Zabiegi ablacji w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM

 Od lipca 2016r. wspólnie z Zespołem kierowanym przez Prof. dr hab. med. Bożenę Werner wykonuję zabiegi ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca u dzieci. Zabiegi wykonywane są w jednej z najnowocześniejszych pracowni elektrofizjologii w Polsce. Ze strony zespołu I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM w zabiegach uczestniczy również Dr hab. n. med. Paweł Balsam.  

 

Kwalifikacja do zabiegu ablacji
Mali pacjenci z zaburzeniami rytmu serca są kierowani do Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM. Następnie Dr n. med. Radosław Pietrzak  (Kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji SP DSK WUM) prowadzi kwalifikację do badania elektrofizjologicznego oraz ewentualnej ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca. W dniu poprzedzającym zabieg odbywa się rozmowa rodziców i dziecka z anestezjologiem, podczas której oceniana jest możliwość przeprowadzenia znieczulenia ogólnego. 

Jak przebiega zabieg ablacji u dzieci? 

Przed zabiegiem pacjenci przewożeni są w asyście rodziców do Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji SP DSK WUM. Następnie zespół anestezjologiczny rozpoczyna znieczulenie ogólne. W kolejnym etapie przez naczynia udowe  wprowadzane są cewniki diagnostyczne i wykonywane jest badanie elektrofizjologiczne. Na podstawie badania elektrofizjologicznego podejmowana jest decyzja o dalszych działaniach. W kolejnym etapie wykonywana jest ablacja (uszkodzenie) tkanki odpowiedzialnej za zaburzenia rytmu serca. Niekiedy wynik badania dostarcza informacji, które zmieniają zakres planowanego wcześniej zabiegu - wtedy zespół wykonujący zabieg spotyka się z rodzicami i wspólnie podejmuje decyzje o dalszych działaniach. 

Jak przebiega zabieg ablacji u dzieci? 

Przed zabiegiem pacjenci przewożeni są w asyście rodziców do Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji SP DSK WUM. Następnie zespół anestezjologiczny rozpoczyna znieczulenie ogólne. W kolejnym etapie przez naczynia udowe  wprowadzane są cewniki diagnostyczne i wykonywane jest badanie elektrofizjologiczne. Na podstawie badania elektrofizjologicznego podejmowana jest decyzja o dalszych działaniach. W kolejnym etapie wykonywana jest ablacja (uszkodzenie) tkanki odpowiedzialnej za zaburzenia rytmu serca. Niekiedy wynik badania dostarcza informacji, które zmieniają zakres planowanego wcześniej zabiegu - wtedy zespół wykonujący zabieg spotyka się z rodzicami i wspólnie podejmuje decyzje o dalszych działaniach. 

Czy zabieg ablacji jest bolesny? 

U małych pacjentów, w trosce o ich komfort i bezpieczeństwo, zabiegi ablacji wykonywane są w znieczuleniu ogólnym. Nad całością znieczulenia czuwa zespół składający się z anestezjologa oraz pielęgniarki. Bezpośrednio po zabiegu pacjenci przenoszeni są do Oddziału Wybudzeń skąd po kilku godzinach wracają do swojej sali w Klinice Kardiologii.  

bottom of page